IT-TJÄNSTER

Erfarna konsulter med kompetens inom ett flertal områden.

HUVUDOMRÅDEN FÖR VÅRA IT-TJÄNSTER

Erbjuder konsulttjänster inom IT

Service-Now

Design, implementation, utveckling och administration i ServiceNow plattformen.

Processutveckling

Genomlysning och optimering av verksamhetsprocesser.

Informationsmodellering

Analys av en informationsstruktur, dess informationsägarskap och relationer.

Projektledning

Projektledning inom IT, Marknad och Kommunikation.

FÖRÄNDRINGSPROJEKT

Vi har mångårig erfarenhet av ett flertal förändringsprojekt i stora organisationer, antingen det rör migrering från ett system till ett annat eller införande av nya systemstöd i en verksamhet.

Sådana projekt är ofta komplexa och man stöter förstås på en rad utmaningar. Det är en spännande väg att ta sig från att identifiera den process som överbryggar gapet mellan gammalt och nytt på bästa sätt, till att verkligen se till att den mottagande organisationen mår bra och fungerar i sin nya miljö.

De senaste åren har vi fokuserat på den växande plattformen ServiceNow, som erbjuder stora möjligheter att samla alla ITIL-processer under ett och samma tak. Det innebär att informationen blir tillgänglig ur alla möjliga perspektiv och scenarion, och att verksamheten enkelt kan skapa automation och stöd för många olika processer.

Erbjuder konsulttjänster inom förändringsprojekt

FÖRÄNDRINGSPROJEKT

Erbjuder konsulttjänster inom förändringsprojekt

Vi har mångårig erfarenhet av ett flertal förändringsprojekt i stora organisationer, antingen det rör migrering från ett system till ett annat eller införande av nya systemstöd i en verksamhet.

Sådana projekt är ofta komplexa och man stöter förstås på en rad utmaningar. Det är en spännande väg att ta sig från att identifiera den process som överbryggar gapet mellan gammalt och nytt på bästa sätt, till att verkligen se till att den mottagande organisationen mår bra och fungerar i sin nya miljö.

De senaste åren har vi fokuserat på den växande plattformen ServiceNow, som erbjuder stora möjligheter att samla alla ITIL-processer under ett och samma tak. Det innebär att informationen blir tillgänglig ur alla möjliga perspektiv och scenarion, och att verksamheten enkelt kan skapa automation och stöd för många olika processer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Uppdrag inom IT och webb är vår kärnverksamhet på UMeDo, men vi tar mer än gärna uppdrag inom foto och musikproduktion också. Kanske en kombination av flera?

dator-IT-tjanster-konsult

IT-tjänster

dator-IT-tjanster-konsult

Webbtjänster

kamera-foto-utrustning-fotouppdrag

FOTOTJÄNSTER

mikrofon-studio-utrustning-musikproduktion

MUSIKPRODUKTION

Närbild på en ung fotograf
Dator visar IT-diagram
Dator visar IT-diagram
Mikrofon i svart och guld